Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („ADMINISTRATOR”)

Administratorem Twoich danych osobowych będzie DRUK-POL Monika Zbroja z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 150/113, 31-982 Kraków.  

Możesz się z nami skontaktować listownie pod adresem: al. Jana Pawła II 150/113, 31-982 Kraków, a także poprzez e-mail: sklep@druk-pol.pl.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W celu skontaktowania się z inspektorem napisz mail na adres e-mail: biuro@druk-pol.pl

DANE OSOBOWE / PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane będą przetwarzane przez nas we wskazanych poniżej celach, niezbędnych do funkcjonowaniem Sklepu.

CEL PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

1. Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz bieżącej obsługi klientów i potencjalnych klientów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.
2. Marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania. W ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. przysyłać Ci newsletter oraz oferty na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
3. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

W zależności od celu, w jakim dane są podawane, skutkiem niepodania danych będzie:
1. Brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie.
2. Brak możliwości korzystania z usług Sklepu.
3. Brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, przetwarzanie danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony;
3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, dlatego stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci również prawo żądania:
1. dostępu do Twoich danych osobowych,
2. ich sprostowania,
3. usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także:

1. Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz do nas na adres e-mail: biuro@druk-pol.pl

Secured By miniOrange